Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Byddwn yn annog unrhyw wasanaeth i ymgymryd â’r hyfforddiant hwn i’w cynorthwyo i adeiladu, cynnal ac atgyweirio perthnasoedd.

Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

“Diolch i chi, fe wnes i fwynhau’n fawr iawn ac rwy’n gallu gweld ffordd ymlaen. Rwy’n gweld sut mae Gweithredu Adferol nawr yn ffitio yn fy ngwaith presennol.”

Gwasanaeth Troseddwyr Ifanc Bae’r Gorllewin

Mae Anthony a Julia yn siaradwyr rhagorol ac yn sicrhau bod y cwrs yn hwyl ac yn dal sylw pawb.

Coastal Housing

Adeiladu, cynnal ac atgyweirio perthnasoedd.

Mae Wales Restorative Approaches Partnership (WRAP) neu  Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru  yn gwmni sydd yn annog menter cymdeithasol unigryw ac sy’n gymuned nid er mwyn elw.  ‘Rydym yn staff ac asiantaethau sydd gyda blynyddoedd o brofiad wrth ddatblygu dulliau adferol.  Cynigiwn hyfforddiant, ymgynghoriad, ac ymarfer arbenigol ar hyd Cymru a’r Deyrnas Unedig.  Cefnogwn greu, cynnal a gwella perthnasau o fewn pum maes gwasanaethu: Cyfiawnder troseddol, addysg, teuluoedd, cymunedau a busnes.  Mae WRAP yn anelu  i ymbweru defnyddwyr gwasanaethau i greu eu datrysiadau i broblemau a niwed.  Rydym yn medru cynorthwyo gyda nifer helaeth o ddulliau adferol, a hynny mewn partneriaeth bob tro.  Credwn y gall dulliau adferol drawsnewid amgylchiadau sydd yn heriol i sefyllfa o ddysgu gydol oes effeithiol, gan osgoi a datrys gwrthdaro yn effeithiol.  Mae WRAP yn credu’n gryf mewn cyfiawnder cymdeithasol yn ogystal a chyfiawnder troseddo, adeiladu cyfalaf cymdeithasol yn adferol ac yn gynaladwy; a datblygu cymunedau positif gyda perthnasau iach.

Mynnwch wybod mwy amdanom

Y newyddion diweddaraf

TBC

TBC

TBC

TBC

Ein Sectorau

Mae cyfiawnder adferol yn ffordd gytbwys a thrawiadol o ddatrys problemau’n ddiogel ac yn effeithiol.

Dysgu mwy

Cyfiawnder Troseddol

Pan fydd perthnasoedd yn dda, rydym yn gallu llewyrchu a chyfranogi’n llawn.

Dysgu mwy

Addysg

Mae teuluoedd yn dibynnu ar eu perthnasoedd i gael bod yn hapus, yn iach ac yn wydn.

Dysgu mwy

Teuluoedd

Bydd angen i gymunedau barhau i adeiladu, cynnal ac atgyweirio eu perthnasoedd.

Dysgu mwy

Cymunedau

Mae busnesau effeithiol yn gofalu am eu gwerthoedd a’u perthnasoedd

Dysgu mwy

Busnes

Bydd gweithredu adferol yn cael effaith ble bynnag y bydd angen i bobl weithio’n dda gyda’i gilydd.

Dysgu mwy

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Gall pob sefydliad elwa o fod â gweithredu adferol yn rhan o’i strategaeth.

Dysgu mwy

Sefydliadau eraill

Ein Gwasanaethau