Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Roedd hyfforddwyr WRAP yn gallu deall ac, yn fwyaf pwysig, yn gyffyrddus gyda’r llinell fain sy’n gwahanu rhwng her fawr a chymorth mawr. Roedd y sesiwn a oedd yn canolbwyntio ar ‘Sut bydd gwasanaeth cyfan yn gweithio’n adferol’ yn llawn mewnwelediad.

Syd Dennis, Rheolwr Rhaglen Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Rydym yn cynnig gwasanaethau gan gynnwys cyflawni, hyfforddi ac ymgynghori.

Mae Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru yn fenter gymdeithasol  gydweithredol arloesol ac yn gwmni buddiannau cymunedol di-elw.

Rydym yn dod â staff ac asiantaethau sydd â degawdau o brofiad proffesiynol adferol gwahanol at ei gilydd er mwyn cynnig hyfforddiant penodol sydd ar flaen y sector, ymgynghori ac ymarfer arbenigol ar draws Cymru a’r DU.

Rydym yn cyflawni ystod eang o ddulliau adferol sector-benodol, bob amser mewn partneriaeth. Rydym yn credu y gall gweithredu adferol drawsnewid heriau i gael bod yn ddysgu gydol oes, ac atal a datrys gwrthdaro’n effeithiol.  

Mae Gweithredu Adferol yn cynnwys y sgiliau o ddydd i ddydd sy’n gysylltiedig â rhag-atal gwrthdaro a niwed. Mae’n adeiladu ac yn cynnal perthnasoedd a chymuned, yn ogystal ag yn adweithio/ymateb pan fydd pethau’n mynd o’r chwith. Mae Gweithredu Adferol yn ymgysylltu ac yn datblygu perthnasoedd positif a chymunedau gwydn, i leihau niweidio a lleddfu gwrthdaro yn gyflym drwy ddatrys problemau’n effeithiol.

Cyfiawnder Adferol yw’r dull adferol sy’n ymateb i niwed a gwrthdaro. Bydd yn dod â’r rhai y gwnaeth trosedd eu niweidio a’r rheiny fu’n gyfrifol am y drosedd i gyfathrebu â’i gilydd. Bydd hyn yn galluogi pawb y gwnaeth y digwyddiad penodol effeithio arnynt fod â rhan ym mhroses sicrhau gwellhad o’r niwed a chael hyd i ffordd bositif ymlaen.