Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

X

X

Cynadleddau Cymru Adferol

X

Fe wnaethom lansio Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru ym mis Tachwedd 2014 drwy gynnal cynhadledd. Cynhaliwyd y gynhadledd hon mewn partneriaeth â Chomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru a oedd yn allweddol er mwyn rhoi cychwyn ar ein menter gymdeithasol a’n cwmni buddiannau cymunedol cydweithredol. 

Rhoddwyd gwahoddiad i’r rheiny sydd â diddordeb mewn gweithredu adferol a’r rheiny roeddem yn gwybod y gallai Gweithredu Adferol eu helpu ond a oedd o bosib heb ddeall eto ym mha ffyrdd.  

Fe wnaethom ddarparu’r prif siaradwyr gan gynnwys ein Prif Weithredwr ein hunain, y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, gwirfoddolwr yr oedd trosedd wedi’i niweidio a gwirfoddolwr a oedd wedi peri niwed. Siaradodd y ddau yn ysbrydolgar ar eu profiad o weithredu adferol. Roedd cynrychiolydd y Weinyddiaeth Cyfiawnder gennym hefyd. Ymunodd pob un o’r prif siaradwyr â ni ar banel holi ar ddiwedd y gynhadledd.

Cafodd y gweithdai eu harwain gan gydweithwyr sy’n hwyluso pob math o newid positif drwy weithredu adferol, gan gynnwys plant o ysgol gynradd adferol a chonsortiwm DARFA a llawer o bobl eraill.  

Bydd ein cynhadledd cyfryngu cymheiriaid sydd ar y gweill yn argoeli i fod yr un mor adeiladol. Rydym yn edrych ymlaen at gael ein tywys drwy ddiwrnod gwych gan blant a phobl ifanc a fydd yn ein hysbrydoli ac a fu’n rhan o’n rhaglen cyfryngu cymheiriaid.

Rydym yn hapus bob amser i gael ein gahodd i gynadleddau sy’n gysylltiedig â gweithredu adferol, cyfiawnder troseddol, addysg, teuluoedd, cymunedau, lles neu arwain a rheoli. Gallwn ddod â stondin i arddangos ein deunyddiau, ein gwasanaethau a’n personél a gallwn ddod â gweithdy cyfranogol a fydd yn cynnig llawer o wybodaeth neu brif siaradwr â neges effeithiol a pherthnasol.  

Nôl i Astudiaeth Achos