Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Yn ysbrydoledig, ac wedi gwneud i fi deimlo’n fwy positif ynglŷn â gweithio gyda phlant.

Cyfranogwr y gwasanaeth, Ysgolion Nant Caerau a Glan Ceubal

Prosiect Cyfryngu Cymheiriaid Plant mewn Angen

Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru a Chyngor Caerdydd

Mae Julia, Lorna, Vince, Tammi a Jess yn gweithio gyda Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd ac un cartref gofal yng Nghaerdydd yn benodol yn dîm y prosiect.

Bydd plant/pobl ifanc sydd ar fin gadael gofal neu sydd wedi gadael gofal, yn ymuno â thîm y prosiect ar gyfer gwaith penodol sydd wedi’i greu eisoes gyda ac i blant ysgol ar gyfryngu cymheiriaid.

Ein nod yw sicrhau y bydd ein prosiect yn ateb anghenion penodol ar gyfer y rhai sy’n dal i fod mewn gofal preswyl a gofal maeth, felly gallai’r prosiect hwn gael ei ehangu yn y dyfodol.

Bydd plant/pobl ifanc sy’n byw mewn un cartref gofal yng Nghaerdydd yn ein helpu ar hyd oes y prosiect yn cyd-gynllunio a chyd-gyflawni’r prosiect.

Bydd plant a phobl ifanc yn gweithredu yn fentoriaid a chyfryngwyr cymheiriaid adferol  yn eu cartref gofal, yn yr ysgol ac mewn teuluoedd.

Byddan nhw’n arweinwyr adferol, yn rhannu offer, technegau a’r arferion gorau. Bydd y bobl ifanc yn magu ac yn rhannu sgiliau trosglwyddadwy ar hyd y broses a fydd hefyd yn gallu eu cynnal nhw ac eraill yn yr ysgol ac mewn gweithgaredd grŵp. Byddwn yn annog plant i ddefnyddio’r sgiliau hyn i sicrhau y clywir eu llais mewn cyfarfodydd gydag asiantaethau a gyda chyswllt teuluoedd, am benderfyniadau a fydd yn effeithio arnyn nhw, ar eu bywyd a’u dyfodol. Mae’r sgiliau tawelu’r hunan a datrys gwrthdaro y bydd y broses a’r hyfforddiant hwn yn eu haddysgu yn sgiliau ar gyfer pob perthynas, gan gynnwys bod yn rhaint yn y dyfodol.

Nôl i Astudiaeth Achos