Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Gallwn fod wedi gwrando ar Julia drwy’r dydd. Mor berthnasol i’n gwaith. Llawer o syniadau ymarferol. Roeddwn yn hoffi strwythur y sesiynau, y gemau, a’r ffordd roedd hi’n rhoi gwybodaeth. Gweithgareddau an-fygythiol gwych y byddaf yn eu defnyddio yn fy

Cymdeithas Caplaniaid Catholig mewn Addysg (ACCE) Adborth Cynhadledd

Cynadleddau a Digwyddiadau

Mae Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru yn hwyluso ac yn cymryd rhan mewn cynadleddau.

Rydym bob amser wrth ein bodd yn cynnig gweithdy a dod â stondin i gynadleddau ar gyfiawnder adferol, dulliau gweithredu adferol neu unrhyw beth sy’n berthnasol i’r sectorau lle rydym yn gweithio.

Mynnwch olwg ar ein gwefan yn rheolaidd i gael gwybodaeth ar gynadleddau a digwyddiadau rydym yn eu cynnal neu’n cymryd rhan ynddynt.

Os hoffech i ni ddod i’ch digwyddiad, rhowch wybod i ni am eich themâu, eich nodau a’r bobl a ddisgwylir yn y digwyddiad.

Cysylltwch â ni hefyd os oes diddordeb gennych i fod yn bartner i gyd-gyflawni cynhadledd neu ddigwyddiad, neu os hoffech i ni hwyluso eich digwyddiad i chi mewn ffordd adferol.

Byddwn yn diweddaru ein calendr digwyddiadau o bryd i’w gilydd drwy ychwanegu cyrsiau byr neu gyrsiau unigryw a chyrsiau blasu. Os hoffech ddod i rywbeth na welwch wedi’i hysbysebu yn y calendr, rhowch wybod i ni ac fe wnawn ymateb i’r galw.

Gweler astudiaeth achos

boxout1

Julia Houlston Clark yn siarad yng nghynhadledd tai gweithredu adferol