Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Rydym yn ddiolchgar iawn i’r holl dîm yn WRAP gan fod ansawdd y cymorth a’r hyfforddiant maen nhw wedi’u darparu yn eithriadol.

Alan Williams Dirprwy Bennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern

Gwasanaethau Darparu a Chymorth

Mae angen amser a chyfleoedd i fagu profiad ynghyd â hyfforddiant uchel ei safon i gael dod yn ymarferydd adferol diogel ac effeithiol.

Gallwn gynnig hyfforddiant sicr ei ansawdd a chyfleoedd i ymarfer mewn amgylchedd diogel. Mae ymarferwyr adferol achrededig profiadol iawn gennym yn rhan o’n tîm a all wneud y gwaith hwyluso i chi, neu fodelu a chyd-hwyluso pan fyddwch chi’n ymarfer ac yn adeiladu eich sgiliau a’ch profiad chi eich hun.

Gallwn gynnig darparu a chefnogi’r canlynol, p’un ai y bydd hynny ar ffurf gwasanaeth hwyluso neu ar ffurf hyfforddiant a chyd-hwyluso i adeiladu sgiliau cynaliadwy dros gyfnod sylweddol o amser:

  • Cyngor ac arweiniad ar les i sefydliadau ac unigolion
  • Goruchwylio staff a gwirfoddolwyr mewn modd adferol
  • Hyfforddi a modelu hunan-oruchwyliaeth a goruchwyliaeth cymheiriaid
  • Datrys gwrthdaro
  • Cyfryngu
  • Sgyrsiau adferol
  • Cyfarfodydd adferol
  • Dulliau adferol gydag adnoddau dynol
  • Cynllunio a gweithredu polisïau adferol
  • Cyfarfodydd cyfiawnder adferol a’u gwaith paratoi

O gyfryngu mewn anghydfod rhwng cymdogion hyd at gadw pawb yn ddiogel ym mhob achos o niwed o ganlyniad i drosedd ddifrifol, rydym yn gymwys ac yn ddigon profiadol i gefnogi unigolion, teuluoedd, sefydliadau neu gymunedau.

Gweler astudiaeth achos

boxout1

Rydym yn cynnig gwasanaethau mewn lleoedd yn y gymuned ar draws Cymru.

boxout1

Rydym yn cynnig cymorth i adeiladu sgiliau a hyder er mwyn i ymarfer adferol ddod yn gyraeddadwy a chynaliadwy.