Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Rwyf yn edmygu’n fawr ymrwymiad a phroffesiynoldeb a’r gofal uchel eu safon a ddangosir gan Adferol Cymru.

Sue Cowan, Dirprwy Bennaeth, Ysgol Uwchradd y Dwyrain

Hyfforddiant a Datblygiad

dod yn Fuan

Cyrsiau

Diwrnodau


Lles drwy Weithredu Adferol Bydd y sesiwn flasu hon yn rhannu rhai damcaniaethau a sgiliau ymarferol er mwyn sicrhau lles cyfannol drwy ddefnyddio dull gweithredu adferol.

3 oriau

dod yn fuan

dod yn fuan

dod yn fuan

dod yn fuan

Dod yn fuan

Dod yn fuan

Dod yn fuan

Dod yn fuan

dod yn fuan

dod yn fuan

Dod yn fuan

Dod yn fuan

Dod yn fuan

Dod yn fuan

Dod yn fuan

Dod yn fuan

Dod yn fuan

Dod yn fuan

dod yn fuan

dod yn fuan

Noder:

Mae hyfforddiant tuag at sgiliau cynadledda yn gofyn bod pob un o’r cyfranogwyr yn cymryd y modiwlau blaenorol er mwyn cydymffurfio â safonau’r Cyngor Cyfiawnder Adferol.

Caiff yr holl ddarpariaeth ei chynllunio’n benodol i’r diben.

boxout1

Mae hyfforddiant gweithredu adferol yn ymwneud â rhannu sgiliau a fframwaith i adeiladu, cynnal ac atgyweirio perthnasoedd.

boxout1

Mae ein hyfforddiant sicr ei ansawdd wedi ennill Marc Ansawdd Darparwr Hyfforddiant y Cyngor Cyfiawnder Adferol ac mae bob amser wedi’i gynllunio ar gyfer anghenion penodol ein cwsmeriaid.