Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Cwrs ardderchog ac mae’n wych clywed am wahanol ffyrdd i ddefnyddio dulliau adferol.

Cyfranogwr yn hyfforddiant Cymdeithas Tai Unedig Cymru

Ymgynghori Effeithiol

Bydd y cwrs undydd hwn yn amlinellu’r dulliau a’r egwyddorion allweddol i sicrhau y caiff pob llais ei glywed wrth ymgynghori a chyd-gynhyrchu’n effeithiol.

Gall yr hyfforddiant hwn rannu mewnwelediad, theori, offer a thechnegau â phawb a fydd am ymgynghori mewn modd effeithiol gyda phobl eraill a chael y bobl hynny i gydgyfranogi a rhoi adborth.

Amcanion

Beth fydd yn cael ei drafod yn y cwrs hwn?

  • Sgiliau gwrando
  • Ymgynghori adferol a datrys problemau
  • Ymgysylltu adferol
  • Cyd-gynhyrchu

Manylion

Mae’r cwrs byr hwn ar gyfer unigolion a sefydliadau a fydd am ymgysylltu â chymunedau neu gyfranogwyr gwasanaethau ar draws pob sector.  

Bydd yn rhoi cyflwyniadau byr ar gyd-gynhyrchu ac ymgysylltu adferol a’r sgiliau y tu cefn iddyn nhw. 

Gall defnyddio ffordd adferol o fynd ati i ymgysylltu ac ymgynghori sicrhau y caiff pob llais ei glywed a sicrhau y caiff pob persbectif unigryw ei werthfawrogi.

Ble a Phryd

Gallwn drefnu gyda chi i redeg y cwrs hwn yn eich man gwaith neu mewn lleoliad yn y gymuned i foddhau eich anghenion. Bydd angen 1 diwrnod llawn i gael cwblhau’r uned astudio hon. Mae’n bosib rhedeg y cwrs dros gyfnod o wythnosau os oes grŵp gennych a fydd am astudio yn y ffordd hon.