Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Profiad a wnaeth i ni feddwl. Rhoddodd y cyfle i fi adfyfyrio ar berthnasoedd gan awgrymu’r offer y gallwn eu defnyddio i ddatblygu a chynnal perthnasoedd cadarnhaol.

Cyfranogwr hyfforddiant o Ysgol Kings Monkton

Rheoli Tîm Newydd

Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer pawb a fydd am adeiladu tîm adferol wrth iddyn nhw ymgymryd â rôl reoli newydd.

Gall ymgymryd â rôl reoli am y tro cyntaf, neu hyd yn oed pan fydd rheolwr profiadol yn dechrau rheoli tîm newydd, fod yn her. Gall adeiladu perthnasoedd da o’r dechrau, eu cynnal dros amser a’u hatgyweirio pan fydd angen, sicrhau cynhyrchedd ac amgylchedd gwaith dymunol. 

Gall uno, p’un ai y bydd hynny rhwng timau neu sefydliadau cyfan, fod yn straen oherwydd ansicrwydd ac effeithiau’r broses newid.  

Gall gweithredu adferol helpu’r broses newid i gael bod yn un bositif.  

Amcanion

Beth fydd yn cael ei drafod yn y cwrs hwn?

  • Adeiladu tîm
  • Sgiliau gwrando
  • Rheoli adferol
  • Rheoli newid mewn ffordd adferol
  • Ymddygiad a pherthnasoedd
  • Anghenion

Manylion

Gallech ymuno â’r hyfforddiant hwn yn aelod o grŵp o reolwyr a fydd yn dysgu gyda’i gilydd ac yn rhannu arfer dda. Neu gallech ofyn i ni ddod i weithio gyda chi a’r tîm newydd rydych wedi dechrau ei arwain yn ddiweddar neu rydych ar fin dechrau ei arwain. Gall hwn fod yn brofiad gwych o ran adeiladu/asio tîm.  

Ble a Phryd

Gallwn drefnu gyda chi i redeg y cwrs hwn yn eich man gwaith neu mewn lleoliad yn y gymuned i foddhau eich anghenion. Bydd angen 1 diwrnod llawn i gael cwblhau’r uned astudio hon. Mae’n bosib rhedeg y cwrs dros gyfnod o wythnosau os oes grŵp gennych a fydd am astudio yn y ffordd hon.