Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Mae’r gwasanaeth lles wedi fy helpu i gael hyd i esmwythdra a chryfder mewnol na feddyliais i erioed roedd ynof. Rwy’n deall nawr nad oeddwn ar fy mhen fy hun, ond yn gaeth oherwydd fy mhryder fy hun

Athro yn cymryd rhan yn ein rhaglen lles ysgolion

Lles drwy Weithredu Adferol

Bydd y sesiwn flasu hon yn rhannu rhai damcaniaethau a sgiliau ymarferol er mwyn sicrhau lles cyfannol drwy ddefnyddio dull gweithredu adferol.

Bydd y sesiwn flasu hon yn rhannu rhai damcaniaethau a sgiliau ymarferol er mwyn sicrhau lles cyfannol drwy ddefnyddio dull gweithredu adferol.

Amcanion

dod yn fuan.  

Manylion

dod yn fuan

Ble a Phryd

zoom neu Microsoft Teams.