Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Roedd yr hwyluswr a’r gwirfoddolwr yn wybodus ac yn hawdd mynd atyn nhw, gan greu amgylchedd dysgu diogel.

Women’s Pathfinder

Rydym yn cynllunio, yn cychwyn ac yn rhedeg neu’n cefnogi prosiectau.

Mae rhywbeth trawiadol gan weithredu adferol i’w gynnig ble bynnag y bydd angen i bobl a grwpiau weithio’n dda gyda’i gilydd. Mae Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru wedi gweithio’n llwyddiannus gyda sawl sefydliad sydd â gwaith yn amrywiol neu’n benodol, gan ymateb i anghenion adeiladu perthnasoedd, neu weithgaredd, er enghraifft plannu prosesau adferol o fewn arferion adnoddau dynol craidd, er mwyn adeiladu perthnasoedd gwaith iach ac er mwyn bod yn dechneg cyn cwynion ffurfiol .

Bydd croeso i chi gysylltu â ni os ydych yn teimlo yr hoffech fod yn fwy adferol a byddem yn falch iawn i drafod posibiliadau er mwyn cwrdd â’ch anghenion penodol.

Mae tîm adferol Cymru yn ymwybodol o’r ymchwil, y datblygu a’r gwerthuso sy’n digwydd ar draws y byd  ac yn dod â’r arferion gorau i Gymru a’r DU. Rydym yn gweithio gyda staff, aelodau cysylltiol a gwirfoddolwyr sy’n arbenigwyr sector ac mae ein tîm arweinwyr uwch yn cynnwys rheolwr prosiectau cymwysedig.

Rydym bob amser yn adnabod anghenion, neu’n gwrando ar y rheiny yn ein cymunedau sydd yn adnabod yr anghenion hynny, ac yna rydym yn cydweithio – yn hytrach nag yn cystadlu – gyda phobl eraill i gael hyd i atebion a’u gweithredu.

Pan gaiff angen ei adnabod, byddwn yn rhoi amser ac arbenigedd pro bono i ffurfio cynnig ar gyfer prosiect, i adeiladu partneriaethau arferion gorau ac i chwilio am gyllid.

Gall dull gweithredu adferol gyda phrosiectau adnabod y gwahaniaethau o ran dull rhwng prosiectau a rhaglenni. Gall wneud y gwahaniaeth cwbl angenrheidiol rhwng allbynnau cynhyrchion ffisegol a’r perthnasoedd llai pendant ond mwy allweddol, gwydnwch ac ymrymuso.

Gall y dull gweithredu wneud hunan-reoli prosiectau a rhaglenni yn fwy hygyrch i unigolion, i deuluoedd ac i gymunedau.

Bydd ein blogiau, astudiaethau achos a’r cyfryngau cymdeithasol yn rhoi’r manylion diweddaraf i chi ar ein prosiectau cyfredol a’r rhai sydd ar y gweill, a sut y gallwch gymryd rhan.

,

Gweler astudiaeth achos

boxout1

Gallwn reoli eich prosiectau gyda chi, neu ddarparu hyfforddiant fel y gallwch chi reoli eich prosiectau eich hun mewn ffordd adferol.

boxout1

Mae Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru yn gweithio’n gydweithredol yn hytrach nag yn gystadleuol.