Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Y newyddion diweddaraf

Gwiriwch ein gwefan yn rheolaidd i gael gweld y newyddion diweddaraf a’r blogiau. 

coming soon

10/06/19

coming soon

Darllen mwy >

Cynhadledd Gweithredu Adferol a Hygyrchedd

15/05/19

14 Mehefin 2019 | 9:30 – 3:30 | Thornhill Church Centre, Caerdydd

Mae bod yn hygyrch yn egwyddor allweddol o ran gwaith adferol. Gallai anawsterau ac anghenion dysgu ychwanegol amrywiol fod gan y bobl y byddwn ni’n cwrdd â nhw drwy ymyriadau adferol a gallen nhw fod wedi profi trawma. Gallai anghenion unigryw a fydd heb eu boddhau na’u hadnabod gyfrannu i’r ymddygiadau a welir ac i’r niwed y bydd pob un o’r bobl berthnasol yn ei brofi. Mae’r unedau ar gyfer disgyblion sydd wedi’u gwahardd o’r ysgol, unedau cyfeirio disgyblion, cartrefi gofal preswyl, hosteli a charchardai yn anghymesur lawn o bobl sy’n niwro-ddargyfeiriol ac a allai hefyd fod wedi cael lefelau uchel o brofiadau niweidiol yn ystod eu plentyndod.

Darllen mwy >

Wythnos Ddathlu Niwroamrywiaeth a Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

14/05/19

Gan Ted Shiress

Dyma un wythnos arbennig iawn yn wir - mewn gwirionedd mae'n ddwy wythnos arbennig yn cael eu cyflwyno yn un! Mae'n Wythnos Ddathlu Niwroamrywiaeth ac Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Yn ystod y set arbennig hon o saith diwrnod lle mae haul a lleuad achosion da yn gwrthdaro, neu pa bynnag drosiad yr ydych am ei ddefnyddio, mae'n bwysig cofio, er bod tebygrwydd a phwysigrwydd cyfartal i'r ddau, mae'r ddau beth yn wahanol iawn.

Darllen mwy >

CAEL MYNEDIAD I SGILIAU A PHROSES ADFEROL GYDAG ANABLEDD NEU NIWROAMRYWIAETH

22/02/19

Gan Ted Shiress a Lorna Baldry
Yn 2018, fe ddechreuodd WRAP (Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru) weithio ar brosiect 2-flynedd i ddatblygu a gweithredu model adferol system-gyfan addasedig. Y cyd-destun ar gyfer yr addasu hwn a’r ehangu mynediad yw gwella sgiliau cymdeithasol ac emosiynol a gwybodaeth disgyblion, staff ysgolion a sefydliadau eraill a theuluoedd sy’n ymwneud ag ysgolion ac unedau addysg arbennig. Y nod allweddol yw gwella’r canlyniadau ar gyfer bywydau disgyblion yn y dyfodol.

Darllen mwy >

Fy Ngweithredu Adferol – Gwneud fi yn hyfforddwr ac yn ymarferydd gwell

27/07/18

Dros y flwyddyn ddiwethaf, gofynnwyd i mi gyflawni hyfforddiant yn sôn am ACEs (Profiadau Plentyndod Anffafriol), ac er bod y pwnc yn un anodd roedd y cyfle yn fraint.

Darllen mwy >

Fy Ngweithredu Adferol - O fynd dros y wal hyd at adeiladu pontydd

06/06/18

Beth yw gweithredu adferol? Caiff hyn ei ofyn i fi yn aml pan fyddaf yn rhoi hyfforddiant neu’n cwrdd â theulu am y tro cyntaf. Bydd pobl wedi clywed yn aml am gyfiawnder adferol ac yn meddwl mai cael cyfarfod i siarad am drosedd yw gweithredu adferol. Pan feddyliaf am fy siwrnai innau, byddaf yn meddwl am ble y des i ar draws gweithio’n adferol am y tro cyntaf.

Darllen mwy >