Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Y newyddion diweddaraf

Gwiriwch ein gwefan yn rheolaidd i gael gweld y newyddion diweddaraf a’r blogiau. 

CAEL MYNEDIAD I SGILIAU A PHROSES ADFEROL GYDAG ANABLEDD NEU NIWROAMRYWIAETH

22/02/19

Gan Ted Shiress a Lorna Baldry
Yn 2018, fe ddechreuodd WRAP (Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru) weithio ar brosiect 2-flynedd i ddatblygu a gweithredu model adferol system-gyfan addasedig. Y cyd-destun ar gyfer yr addasu hwn a’r ehangu mynediad yw gwella sgiliau cymdeithasol ac emosiynol a gwybodaeth disgyblion, staff ysgolion a sefydliadau eraill a theuluoedd sy’n ymwneud ag ysgolion ac unedau addysg arbennig. Y nod allweddol yw gwella’r canlyniadau ar gyfer bywydau disgyblion yn y dyfodol.

Darllen mwy >

Coming soon

22/10/18

Coming soon

Darllen mwy >

Fy Ngweithredu Adferol – Gwneud fi yn hyfforddwr ac yn ymarferydd gwell

27/07/18

Dros y flwyddyn ddiwethaf, gofynnwyd i mi gyflawni hyfforddiant yn sôn am ACEs (Profiadau Plentyndod Anffafriol), ac er bod y pwnc yn un anodd roedd y cyfle yn fraint.

Darllen mwy >

Fy Ngweithredu Adferol - O fynd dros y wal hyd at adeiladu pontydd

06/06/18

Beth yw gweithredu adferol? Caiff hyn ei ofyn i fi yn aml pan fyddaf yn rhoi hyfforddiant neu’n cwrdd â theulu am y tro cyntaf. Bydd pobl wedi clywed yn aml am gyfiawnder adferol ac yn meddwl mai cael cyfarfod i siarad am drosedd yw gweithredu adferol. Pan feddyliaf am fy siwrnai innau, byddaf yn meddwl am ble y des i ar draws gweithio’n adferol am y tro cyntaf.

Darllen mwy >

Fy Ngweithredu Adferol - Dysgu i gael dod o hyd i fi fy hunan

07/05/18

Ces i fy magu mewn cartref caredig a chariadus, â rhieni cefnogol a wnaeth eu gorau i roi popeth a fyddai ei angen i fy mrawd a finnau, p’un ai y byddai hynny yn faterol neu’n emosiynol. Rwy’n ystyried i mi gael fy mendithio. Cefais yr hyn y mae llawer o bobl heb ei gael, plentyndod diogel a hapus. Gan gofio hyn, byddech yn meddwl y byddwn yn adnabod fy hunan yn weddol dda, yn berson cyflawn a chytbwys, yn emosiynol ddeallus ac yn awyddus i lwyddo! Yn anffodus, dangosodd amgylchiadau go iawn nad oedd hyn bob amser yn wir.

Darllen mwy >

“Fy Ngweithredu Adferol” - Cipolwg newydd i waith ymarferwyr adferol

16/04/18

Gan mai fi yw’r Rheolwr Cyflawni Gwasanaethau yn W.R.A.P. (Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru) ac un o’i sefydlwyr, rwyf yn gyfarwydd â chwilfrydedd eang ynglŷn â gweithredu adferol. Mae pobl eisiau gwybod beth yw e, beth mae’n ei olygu ac maen nhw am gael enghreifftiau i ddangos sut gellir ei ddefnyddio neu ei weld.

Darllen mwy >