Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Hyfforddiant Ymarferwyr Achosion Sensitif a Chymhleth Ceredigion

A minnau’n ymarferydd sy’n hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o ymarferwyr adferol, rwy’n cael fy hunan yn teimlo’n gyffrous wrth feddwl y byddaf yn trosglwyddo fy ngwybodaeth o weithio gyda theuluoedd ac unigolion a fydd yn aml yn cyflwyno materion sensitif a chymhleth.  

Fis diwethaf yng Ngheredigion, roeddwn yn ddigon ffodus i gael cyflawni dwy sesiwn o hyfforddiant gweithredu adferol, un diwrnod yr un, ar achosion sensitif a chymhleth i staff a phartneriaid Adran Dai Cyngor Ceredigion. 

Mae gweld mor ymroddgar yw’r staff o ran derbyn ffordd newydd o weithio wedi ein hysbrydoli ynghyd â’r ffaith y gallwn synhwyro gymaint o’r hyfforddiant roedden nhw, ymarferwyr y dyfodol, yn ei gymryd i mewn wrth y cwestiynau a’r trafodaethau oedd yn procio’r meddwl ar bynciau megis gweithio gyda phobl ifanc a oedd wedi dangos ACE (profiadau niweidiol yn ystod plentyndod) a sut i gael cefnogaeth gan asiantaethau lluosog y gofynnir iddynt o bosib i ddod i gyfarfodydd adferol ffurfiol.

Fe wnaeth y grŵp fwynhau’r trafodaethau ar ‘beth yw achos sensitif a chymhleth’ ac edrych ar y Codau Ymarfer a Llawlyfr Ymarferwyr Cyngor Cyfiawnder Adferol.. 

Yna fe wnaeth yr ymarferwyr fwynhau gweddill y dydd yn ymarfer sgiliau defnyddio cwestiynau adferol a dod â 4 person neu fwy at ei gilydd, yn chwarae rôl gan ddefnyddio astudiaethau achos penodol ac ar yr un pryd waith papur a fyddai’n ddefnyddiol i ymarferwyr megis rhestri gwirio, cytundebau canlyniadau ac asesiadau adfyfyriol oddi wrth eu cyfoedion ar ôl hwyluso cyfarfodydd adferol cymhleth ffurfiol.   

Yn ôl adborth pob un o’r 20 o gyfranogwyr, fe wnaethon nhw elwa’n fawr o’r hyfforddiant ac roedd yn gyfle gwych iddyn nhw gael ymarfer y sgiliau angenrheidiol i gael paratoi, cynnal a dilyn i fyny ar achosion sensitif a chymhleth mewn amgylchedd diogel. 

I gael rhagor o wybodaeth ar ein hyfforddiant achosion sensitif a chymhleth, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bost ar contactus@restorativewales.org.uk

Gan Tammi Owen (Arweinydd ar gyfer Ymarfer)