Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Polisi cwcis

1. Rhagarweiniad

1.1 Rydyn ni’n defnyddio cwcis ar ein gwefan. I’r graddau na fydd y cwcis yna yn hollol angenrheidiol i ni gael darparu ein gwefan a’n gwasanaethau, byddwn yn gofyn am eich caniatâd i gael defnyddio cwcis pan fyddwch yn ymweld am y tro cyntaf â’n gwefan.

2. Am cwcis

2.1 Ffeil yw cwci sy’n cynnwys dynodwr (llinyn o lythrennau a rhifau) y bydd gweinydd gwe yn ei anfon i borwr gwe ac a gaiff ei storio gan y porwr. Yna anfonir y dynodwr yn ôl at y gweinydd bob tro y bydd y porwr yn gofyn am dudalen oddi wrth y gweinydd.

2.2 Gallai cwcis fod yn gwcis "parhaus" neu’n gwcis "sesiwn". Caiff cwci parhaus ei storio gan borwr gwe a bydd yn parhau’n ddilys nes ei ddyddiad dod i ben penodol, oni bydd yn cael ei ddileu gan y defnyddiwr cyn y dyddiad hwnnw. Ar y llaw arall, bydd cwci sesiwn yn dod i ben ar ddiwedd sesiwn y defnyddiwr pan gaiff y porwr ei gau.

2.3 Fel arfer ni fydd dim gwybodaeth gan gwcis a fydd yn adnabod defnyddiwr yn bersonol ond mae’n bosib y gall gwybodaeth bersonol y byddwn yn ei storio amdanoch chi fod â chyswllt â’r wybodaeth a fydd wedi’i storio mewn cwcis ac wedi’i chael oddi arnynt.

3. Y cwcis a ddefnyddir gan ein darparwyr gwasanaethau

3.1 Bydd ein darparwyr gwasanaethau yn defnyddio cwcis. Gall y cwcis hyn gael eu storio ar eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan.

3.2 Byddwn yn defnyddio Google Analytics i gael dadansoddi’r defnydd ar ein gwefan. Bydd Google Analytics yn casglu gwybodaeth am y defnydd ar y wefan drwy’r cwcis. Caiff y wybodaeth a gesglir am ein gwefan ei defnyddio i greu adroddiadau am y defnydd ar ein gwefan. Mae polisi preifatrwydd Google ar gael yma: https://www.google.com/policies/privacy/. Y cwcis perthnasol yw: _ga, _gid, _gat_gtag_UA_32729405_10

3.3 Rydyn ni’n defnyddio Recite Me i ddarparu offer i wella hygyrchedd. Bydd y gwasanaeth yma’n defnyddio cwcis i gofio’ch gosodiadau rhwng tudalennau. Gallwch weld polisi preifatrwydd y darparwr gwasanaeth yma ar https://reciteme.com/policies/cookie-statement. Dyma’r cwcis perthnasol: Recite.Persist, Recite.Preferences, Recite_Session. Ni ddefnyddir cwcis Recite Me ond os byddwch yn rhoi bar offer Recite Me ar waith.

4. Rheoli cwcis

4.1 Gallwch reoli ein defnydd ar gwcis ar eich porwr drwy ddefnyddio’r rheolyddion isod.

4.2 Bydd y rhan fwyaf o borwyr yn gadael i chi wrthod derbyn cwcis ac i ddileu cwcis. Mae’r dulliau gwneud hyn yn amrywio o borwr i borwr ac o fersiwn i fersiwn. Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddileu a blocio cwcis ar y dolenni hyn:

  1. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
  2. https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
  3. http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
  4. https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
  5. https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);
  6. https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

4.3 Bydd blocio pob cwci yn effeithio’n negyddol ar allu llawer o wefannau i gael eu defnyddio.

4.4 Os byddwch yn blocio cwcis, ni fyddwch yn gallu defnyddio pob un o nodweddion ein gwefan.

5. Ein manylion

5.1 Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru sydd yn berchen ar y wefan hon ac sydd yn ei gweithredu.

5.2 Rydym wedi ein cofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan y rhif cofrestru 916422, ac mae ein swyddfa gofrestredig yn 30, Y Parêd, Caerdydd CF24 3AD.

5.3 Ein prif leoliad busnes yw 30, Y Parêd, Caerdydd CF24 3AD.

5.4 Gallwch gysylltu â ni:

  1. drwy’r post, gan ddefnyddio’r cyfeiriad post a roddir uchod;
  2. drwy ddefnyddio ffurflen gyswllt ein gwefan;
  3. dros y ffôn, ar y rhif cyswllt a gyhoeddir ar ein gwefan bob hyn a hyn; neu
  4. drwy ebost gan ddefnyddio’r cyfeiriad ebost a gyhoeddir ar ein gwefan bob hyn a hyn.

Rheoli Cwcis

Google Analytics

Consent

Enw’r Cwci

Math

Gosodwyd gan

Cynnwys

Dod i ben


_ga

Perfformiad

Parti 1af

Rhif adnabod defnyddiwr di-enw unigryw

2 flynedd

_gid

Perfformiad

Parti 1af

Defnyddiwyd rhif di-enw i gyfyngu ar gyfradd ceisiadau safleoedd traffig-uchel

10 munud

_gat_gtag_UA_32729405_10

Perfformiad

Parti 1af

1

1 munud