Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Oddi ar ein hyfforddiant, gallaf weld y newidiadau positif yn y sgyrsiau y mae’r tîm (a finnau) yn eu cael gyda phobl. Gallaf weld gwahaniaeth o fewn y tîm hefyd ac yn y ffordd y byddwn yn ymdrin â materion tîm ac yn mynd ati i ddelio ag achosion anodd.

Caroline Davies, Rheolwr Prosiect Shine, Cymdeithas Tai Taf

Rydym yn gweithio gyda theuluoedd, cymunedau, busnesau, cyfiawnder troseddol a’r sectorau addysg

Mae Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru yn fenter gymdeithasol  gydweithredol arloesol ac yn gwmni buddiannau cymunedol di-elw.

Rydym yn cefnogi adeiladu, cynnal ac atgyweirio perthnasoedd ar draws pum maes gwasanaeth craidd: cyfiawnder troseddol, addysg, teuluoedd, cymunedau a busnesau.  

Nod WRAP yw rhoi’r gallu i ddefnyddwyr gwasanaethau ac asiantaethau partner greu eu hatebion adferol eu hunain i broblemau ac i niwed.

Mae WRAP yn ymrwymedig i gyfiawnder cymdeithasol yn ogystal â chyfiawnder troseddol; adeiladu cyfalaf cymdeithasol yn adferol ac yn gynaliadwy; a datblygu cymunedau positif â pherthnasoedd iach.

Mae Gweithredu Adferol yn cynnwys y sgiliau o ddydd i ddydd sy’n gysylltiedig â rhag-atal gwrthdaro a niwed. Mae’n adeiladu ac yn cynnal perthnasoedd a chymuned, yn ogystal ag yn adweithio/ymateb pan fydd pethau’n mynd o’r chwith. Mae Gweithredu Adferol yn ymgysylltu ac yn datblygu perthnasoedd positif a chymunedau gwydn, i leihau niweidio a lleddfu gwrthdaro yn gyflym drwy ddatrys problemau’n effeithiol.

Dyma rai o’r pethau sydd wedi gwella o fewn cymunedau, teuluoedd a sefydliadau o ganlyniad i weithredu adferol:

  • Perthnasoedd
  • Boddhau anghenion
  • Ymgysylltu a chyfranogi
  • Ymddygiad heriol
  • Datrys anghydfod – proffesiynol neu bersonol
  • Torri i lawr ar droseddu ac ail-droseddu
  • Ymgysylltiad a boddhad dioddefwyr
  • Y sgiliau a’r hyder i ddatrys y pethau sy’n creu gwrthdaro yn effeithiol
  • Diogelwch a chytgord mewn grwpiau a chymunedau
  • Datrys problemau partneriaid

Trawsnewid ymarfer gweithio a’r amgylchedd