Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Bellach rydym yn rhannu’r un weledigaeth o ran pa fath o weithle rydym am fod. Diolch am ein helpu i gyflawni hyn.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Mae hyfforddiant arweinyddiaeth adferol yn rhoi cyfleoedd i Reolwyr gael ystyried sut byddan nhw’n gweithredu’n adferol a sut byddan nhw’n cynorthwyo eu timau gyda pholisïau ac ymarfer.

Mae angen sgiliau ymatebol a chyson ar arweinwyr a rheolwyr effeithiol ynghyd â llythrennedd cymdeithasol ac emosiynol i adeiladu, cynnal ac atgyweirio perthnasoedd gyda phob rhanddeiliad busnes.

Mae timau effeithiol yn cyfathrebu’n dda, yn cynnal cyfarfodydd sy’n canolbwyntio ar atebion, ac sy’n gallu trafod a chytuno ar wahaniaethau lefel isel a datrys gwrthdaro eu hunain, gan arfer parch.

Mae WRAP wedi cynnig hyfforddi ac ymgynghori i fusnesau yn y gymuned ac yn y sectorau cyhoeddus a phreifat gan ddefnyddio gweithredu adferol. Gallwn gynnig hwyluso a hyfforddi di-duedd ac annibynnol er mwyn ymdrin â’r canlynol:

  • Anghenion a thechnegau ar gyfer adeiladu timau a datrys gwrthdaro mewn timau
  • Rheoli llinell, gan gynnwys goruchwylio, datrys problemau a delio â gwrthdaro a chwynion
  • Ymgynghori a chyfarfodydd effeithiol rhwng y staff a defnyddwyr gwasanaethau
  • Rheoli yn seiliedig ar werthoedd
  • Delio â newid a heriau sy’n seiliedig ar berthnasoedd sy’n arfer parch

Mae tîm WRAP yn cynnwys Prif Weithredwyr a Chyfarwyddwyr busnesau, arweinwyr timau, hyfforddwyr a rheolwyr o amrywiaeth eang o sectorau gan gynnwys addysg, gwasanaethau awdurdodau lleol, y gyfraith, cyfiawnder troseddol a diogelwch cymunedol, yswiriant a mentrau cymdeithasol.

Mae’r holl wasanaethau yn rhai sy’n benodol i’r anghenion, felly cysylltwch â ni i drafod sut gallwn weithio gyda chi.

Gweler astudiaeth achos

Mae cymorth strategol ynghyd â sicrwydd ansawdd yn hanfodol i gynnal cyflawni effeithiol.