Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Gwnaeth i fi feddwl fy mod i am wneud yr ysgol yn lle gwell ac rwyf am deimlo’n hyderus.

Cyfranogwr yn hyfforddiant Cyfryngu Cymheiriaid Llwyncrwn a Maerdy

Cyfryngu Cymheiriaid mewn Ysgolion

Astudiaeth Achos

Yn ddiweddar cwblhaodd Vince hyfforddiant cyfryngu cymheiriaid gydag un o’r ysgolion cynradd y mae Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru yn gweithio gyda nhw. Mae’r cyfryngwyr cymheiriaid yn ddisgyblion sydd wedi’u hyfforddi i gefnogi eu cyd-ddisgyblion sydd â phroblemau lefel isel er mwyn delio â nhw cyn y bydd angen cynnwys y staff a chyn y byddan nhw’n effeithio ar wersi. Bydd yr hyfforddiant yn golygu tri diwrnod ynghyd ag adolygiad hanner diwrnod. Er mwyn dod yn gyfryngwr cymheiriaid, roedd rhaid i ddisgyblion yn yr ysgol gwblhau cais ysgrifenedig a chyfweliad ffurfiol cyn cael eu dewis, yn debyg i gyfweliad am swydd. Cafodd hyn ei wneud er mwyn datblygu’r sgiliau y bydd eu hangen ar gyfer eu dyfodol. Nid oedd y plant i gyd yn llwyddiannus ac, eto, bwriad hyn oedd cynnig pwynt dysgu a’r cyfle i sôn am ac i ddatblygu gwydnwch.

Llwyddodd ceisiadau 13 o ddisgyblion a chwblhaodd yr 13 yr hyfforddiant. Pan ddychwelodd Vince ar gyfer yr adolygiad hanner diwrnod, rhedodd llawer o’r disgyblion ato i ddweud wrtho am y digwyddiadau roedden nhw wedi bod yn helpu â nhw oddi ar y tro diwethaf iddyn nhw fod gyda’i gilydd. Roedden nhw’n teimlo’n gyffrous iawn ac yn falch eu bod yn gallu cefnogi eu cyfoedion ac roedden nhw’n edrych ymlaen yn fawr at gael parhau â hyn yn y dyfodol. Roedd y staff yn edrych ymlaen hefyd i beidio â bod yn gorfod datrys gormod o broblemau yn amser egwyl a chael mwynhau, gobeithio, gwpanaid o de yn ystafell y staff.

Nôl i Astudiaethau Achos