Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Diolch eto – yn gwir fwynhau eich dull o gyflwyno a diolch am ein hatgoffa mor bwysig yw ein lles ni ein hunain i’n galluogi i roi o’n gorau i’n swyddi.

Cyngor Caerdydd

Mae busnesau effeithiol yn gofalu am eu gwerthoedd a’u perthnasoedd yn gyson i sicrhau eu bod yn llewyrchu ac yn gallu gwrthsefyll newid a her

Mae angen timau ar fusnesau effeithiol a fydd â sgiliau ymatebol a chyson a llythrennedd cymdeithasol ac emosiynol er mwyn adeiladu, cynnal ac atgyweirio perthnasoedd gyda’u holl rhanddeiliaid.

Mae WRAP yn cynnig hyfforddiant, ymgynghoriaeth a gwasanaethau ymarferwyr i fusnesau yn y gymuned, yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat drwy ddefnyddio gweithredu adferol. Gallwn gynnig yr hwyluso a’r hyfforddiant di-duedd ac annibynnol a fydd yn mynd i’r afael â:

 • Anghenion a thechnegau datrys gwrthdaro tîm ac adeiladu tîm
 • Rheoli llinell, gan gynnwys goruchwylio, datrys problemau a delio â gwrthdaro a chwynion
 • Rheoli adnoddau dynol, gan gynnwys polisïau a gweithdrefnau, dychwelyd i’r gwaith a materion disgyblu a chwynion
 • Ymgynghori a chyfarfodydd staff a defnyddwyr gwasanaethau effeithiol
 • Hwyluso cyfarfodydd neu ddigwyddiadau
 • Rheoli ar sail gwerthoedd
 • Delio â newid a her a fydd â pherthnasoedd sy’n arfer parch yn graid

Gall busnesau sy’n gweithio gyda ni weld:

 • Perthnasoedd yn gwella
 • Llai o absenoldeb staff oherwydd salwch
 • Canlyniadau / allbwn gwell
 • Gwasanaethau gwell i gwsmeriaid
 • Ymgysylltiad y cyflogeion yn well

Mae’r holl wasanaethau’n cael eu paratoi’n benodol yn unol â’r angen; felly cysylltwch â ni i drafod sut gallem weithio i chi.

Mae gweithredu adferol yn ymwneud â ffordd o weithio ac ethos sefydliad cyfan.

Mae gweithredu adferol yn hwyluso newid diwylliant sefydliad yn raddol dros amser, pryd y bydd cysondeb o ran gwerthoedd, ymarfer a pholisïau.