Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

dod yn fuan

dod yn fuan

Bydd angen i gymunedau – o’r gweithgor lleiaf i’r gymdogaeth fwyaf – adeiladu, cynnal ac atgyweirio eu perthnasoedd yn gyson er mwyn byw ochr yn ochr â’i gilydd gan arfer parch.

Mae gweithredu adferol yn cynnig egwyddorion ac amrywiaeth o dechnegau effeithiol ar gyfer:

  • Adeiladu cydlyniad a diogelwch mewn cymunedau
  • Sicrhau cyfranogiad a chynhwysiad llawn a gweithredol wrth rannu syniadau, gwneud penderfyniadau a datrys problemau gyda’n gilydd
  • Datrys gwrthdaro ac adeiladu perthnasoedd yn dilyn niweidio, e.e. ymddygiad gwrth-gymdeithasol, anghydfod rhwng cymdogion, neu berthynas rhwng defnyddwyr gwasanaethau ac asiantaethau yn torri i lawr.

Gallwn gynnig gwasanaeth annibynnol di-duedd, yn benodol i’r anghenion, i hyfforddi, mentora neu gyflawni gweithredu adferol ar gyfer staff a/neu ddefnyddwyr gwasanaethau.  

Cysylltwch â WRAP i drefnu cyfarfod i gael trafod sut gallwn helpu  i foddhau eich anghenion penodol.

Gweler astudiaeth achos

Mae gweithredu adferol yn ddull effeithiol o ran perthnasoedd a gwydnwch cymunedau.

Gall problemau mewn amgylchedd ysgol neu waith fod yn gysylltiedig yn annatod â phroblemau o fewn teuluoedd ac o fewn y gymuned.